Г категорија 2019-05-16T09:10:19+01:00


,,Г“ националната категорија се однесува за мобилни машини. Со дозволата за управување на возилата од оваа национална категорија, може да се управуваат и мотокултиватори.