КОД 95 2019-05-17T11:32:59+01:00

Авто Школа Шкорпион во соработка со ЕУ Ви овозможува да добиете код 95 што значи дека возачите поминале обука за професионална компетентност