Сертификат за такси возачи 2019-05-17T13:07:59+01:00

Вршиме обука за добивање на СЕРТИФИКАТ ЗА ТАКСИ ВОЗАЧИ

Пријавување на кандидати за полгање на испит за добивање на сертификат за авто такси возачи во Град Скопје

Право на учество имаат сите физички лица кои ги исполнуваат следниве услови :

 • Поседуваат Потврда за завршена обука која ја издава Авто школа Шкорпион
 • Да поседуваат возачка дозвола (Б категорија)

Потребни документи :

 • потврда за завршена обука за авто такси возачи
 • копија од лична карта
 • копија од возачка дозвола

Датуми за одржување на испитите за 2019:

 • Јуни                             14.06.2019
 • Јули                             19.07.2019
 • Август                          16.08.2019
 • Септември                20.09.2019
 • Октомври                  18.10.2019
 • Ноември                    15.11.2019
 • Декември                  13.12.2019

Сите наведени датуми се во ден Петок, а времето за полагање на испитот секогаш е во 17 часот и испитот ќе се одржува во просториите на Град Скопје, Барака 13 (Сала на Совет на Град Скопје).

Рокот за пријавување на кандидатите за полгање на испит за добивање на сертификат за авто такси возач е најдоцна 2 дена пред закажаниот термин на одржување на испит.

НАПОМЕНА: Сертификат за авто такси возач едокумент кој авто-такси возачот задолжително мора да го има во возилото.