ОПШТИНА КАРПОШ

ОПШТИНА КАРПОШ

ШКОРПИОН ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

полнолетство 🙂

Општина КАРПОШ овозможува субвенционирање на обука за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола од Б категорија.

ШКОРПИОН ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ви нуди најдобри услови и НАЈНИСКА ЦЕНА од 16.320,00 денари за реализација на овој проект