ПОСРЕДУВАМЕ за издавање на ЛИЦЕНЦИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ за ВОЗАЧИ И УПРАВИТЕЛИ, и ЛИЦЕНЦИ ЗА ТАКСИСТИ.

Контакт: 078 400 013

Адреса: 1612/3 Аеродром
1000 Скопје

mail: info@avtoskolaskorpion.mk

30 години искуство

Авто Школа Шкорпион е една од ...
37400
Обучени кандидати

КОМПЛЕТНА ОБУКА ЗА СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ

А категорија

Во категоријата ,,А“ спаѓаат мотоцикли со или без бочна приколка, како и ...

A1 категорија

Во категоријата „А1“ спаѓаат мотоцикли чија работна зафатнина на моторот не е ...

А2 категорија

Во категоријата „A2“ спаѓаат мотоцикли со или без бочна приколка сила на мотор ...

АМ категорија

Во категоријата „AM“ спаѓаат мотокултива- тори и приклучни возила што ги ...

Б категорија

Во категоријата ,,Б“ спаѓаат моторните возила чија најголема дозволена маса не ...

БЕ категорија

Во категоријата „БЕ“ спаѓаат комбинација на возила влечени од страна на возило од ...

Ц категорија

Во категоријата „Ц“ спаѓаат моторни возила кои не спаѓаат во категориите ...

ЦЕ категорија

Во категоријата „ЦE“ спаѓаат група на возила влечени од страна на возило кое припаѓа ...

Д категорија

Во категоријата „Д“ спаѓаат моторни возила за превоз на патници кои имаат повеќе од ...

Д1Е категорија

Во категоријата „Д1E“ спаѓаат група на возила влечени од страна на возило ...

ДЕ категорија

Во категоријата „ДE“ спаѓаат група на возила влечени од страна на возило од категорија ...

Г категорија

Во национална кате- горија ,,Г“ спаѓаат мобилни машини. Со дозволата ...

ГАЛЕРИЈА НА СЛИКИ

30
Години постоење
5000 +
Положени кандидати
30
Возила во нашиот возен парк

Ние се грижиме за безбедноста во сообраќајот

АВТО ШКОЛА ШКОРПИОН

Најнови Вести