ОПШТИНА КАРПОШ

ОПШТИНА КАРПОШ

ШКОРПИОН ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ полнолетство 🙂 Општина КАРПОШ овозможува субвенционирање на обука за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола од Б категорија. ШКОРПИОН ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ Ви
ШКОРПИОН ЕДУКАЦИЈА

ШКОРПИОН ЕДУКАЦИЈА

ШКОРПИОН ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ Канцеларија ШКОРПИОН ЕДУКАЦИЈА тел. 02 307 10 20 моб. 070 37 60 39