ОПШТИНА КАРПОШ

ОПШТИНА КАРПОШ

ШКОРПИОН ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ полнолетство 🙂 Општина КАРПОШ овозможува субвенционирање на обука за теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола од Б категорија. ШКОРПИОН ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ Ви